رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 2020

با استفاده از این نرم افزارمی توانید با دقت بالایی سیستم های الکترومغناطیسی را شبیه سازی و رفتار دستگاه های الکتریکی و الکترومغناطیسی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهید. این برنامه در شاخه های صنعتی مختلفی قابل بهره برداری است.

نسخه 2020 و 2021

Matlab برگرفته از لغات Matrix Laboratory به معنای آزمایشگاه ماتریس می باشد این بدین معنا است که تمام عملیات و محاسبات در این نرم افزار با استفاده از  رویکرد ماتریسی صورت می پذیرد.

نسخه 90

مخصوص محاسبات عددی گسترش یافت و به مدت نیم قرن است که در زمینه های پیش بینی هواشناسی، آنالیز المان محدود، مکانیک سیالات و .. مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی